Hiển thị tất cả 4 kết quả

Vòng Đá Thạch Anh Xanh Prehnite

Vòng Đá Thạch Anh Xanh Prehnite tại Ngocnhien với chất lượng cao cấp, Đá Thạch Anh Xanh Lá tự nhiên thật 100%, mang năng lượng mạnh mẽ. Thạch Anh Xanh chiêu nạp những nguồn năng lượng tốt, kìm hãm những nguồn năng lượng tiêu cực để giúp mang lại cho chủ nhân nhiều bình an, may mắn và tài lộc.