Hiển thị tất cả 14 kết quả

Vòng Đá Thạch Anh Khói (Smoking Quartz)

Vòng Đá Thạch Anh Khói tại Ngocnhien với chất lượng cao cấp, Đá Thạch Anh Khói tự nhiên thật 100%, mang năng lượng mạnh mẽ. Thạch Anh Khói chiêu nạp những nguồn năng lượng tốt, kìm hãm những nguồn năng lượng tiêu cực để giúp mang lại cho chủ nhân nhiều bình an, may mắn và tài lộc.